Print Thứ Bảy, 18/01/2020 11:47 Gốc

Thực hiện Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố, từ cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông thành phố và Ban An toàn giao thông các quận, huyện xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 11-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác