Print Thứ Năm, 04/11/2021 18:26 Gốc

Sáng 4/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Dự tại điểm cầu có các đồng chí đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 được tập trung triển khai nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; góp phần tiếp tục đổi mới, tạo dấu ấn, lan tỏa cảm hứng hành động, sáng tạo, chuyên sâu trong hoạt động giám sát; giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năm 2022, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021“; giám sát 2 chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Hội nghị tiến hành thảo luận giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình giám sát năm 2022; trao đổi những vướng mắc, bất cập trong triển khai 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương. Các đại biểu cơ bản thống nhất các chuyên đề giám sát và bày tỏ tin tưởng qua giám sát sẽ tạo ra sự đổi mới của đất nước qua giám sát và đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các đoàn giám sát của nhiệm kỳ khóa XIV, đề nghị Quốc hội cần quy định rõ thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND, quy định các chế tài cụ thể trong giám sát. Tăng cường trách nhiệm UBND tỉnh trong giám sát tại địa phương. Tăng cường sự phối hợp của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, kiểm toán, các chuyên gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH các tỉnh. Chuẩn bị các phương án giám sát trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đoàn giám sát cần lắng nghe đa chiều để công khai, minh bạch, phản ánh trung thực những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thời gian tới, các đoàn giám sát cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ vấn đề, trách nhiệm trong thảo luận, xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn; sử dụng thông tin từ cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra trong quá trình tiến hành giám sát.

Việc tổ chức có hiệu quả các chương trình giám sát nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; tăng cường chỉ đạo các cơ quan trong phối hợp triển khai, điều hòa, phối hợp các hoạt động giám sát, bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tập trung tăng cường giải trình về những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế-xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và giải tỏa bức xúc trong xã hội.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác