Print Thứ Hai, 02/03/2020 11:49 Gốc

100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố có khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới, sửa chữa, đủ điều kiện đều được thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở; và việc xây mới, sửa chữa nhà phải đảm bảo được yêu cầu về diện tích, tiêu chí 3 cứng gồm nền cứng, khung – tường cứng và mái cứng…

Đây là mục tiêu của Kế hoạch số 55 do UBND thành phố vừa ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết 52 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025.

(Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo phải đảm bảo đúng tiêu chí đối tượng và công khai minh bạch, nguồn kinh phí, nguồn nguyên vật liệu được hỗ trợ phải sử dụng đúng mục đích, phân bổ công bằng và hợp lý… Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ bằng hai hình thức, đó là: Ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ xi măng, gạch cho hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở. Cụ thể, hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trong thời hạn tối đa 15 năm để xây mới, sửa chữa nhà ở, thời hạn trả hết nợ gốc tối đa 15 năm; mức vay tối đa được hỗ trợ (xây mới: 35 triệu đồng/hộ; sửa chữa: 20 triệu đồng/hộ). Việc hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng mức tối đa (xây mới là 5,9 tấn xi măng /hộ và 14.000 viên gạch/hộ; sửa chữa là 2,95 tấn xi măng/hộ và 7.000 viên gạch/hộ). Cơ chế hỗ trợ sẽ được thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 2020.

Các địa phương chịu trách nhiệm, không để xảy ra việc trục lợi chính sách

UBND thành phố cũng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Các hộ gia đình, đối tượng nếu đảm bảo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ về nhà ở theo quy định thì đăng ký nhu cầu hỗ trợ, thông báo khối lượng vật liệu xây dựng thực sự cần thiết, thời gian, địa điểm tiếp nhận vật liệu được hỗ trợ cho địa phương, tiếp nhận và xác nhận khối lượng vật tư hỗ trợ đã nhận được để làm cơ sở thanh toán. Việc sử dụng vật liệu hỗ trợ phải đúng mục đích, không được bán hoặc sử dụng vào mục đích khác.

UBND thành phố giao các địa phương rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đối tượng, điều kiện nhà ở đối với hộ nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở đảm bảo đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng vật tư hỗ trợ cho các hộ nghèo, minh bạch trong thực hiện chính sách, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Đối với đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng phải cung cấp đúng chủng loại, chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa, đủ khối lượng và đúng tiến độ giao kết của các địa phương đơn vị. Đồng thời, chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng đến địa điểm theo thông báo của địa phương, lập biên bản và các thủ tục xác nhận khối lượng giao nhận với hộ gia đình.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác