Print Thứ Sáu, 29/10/2021 13:41 Gốc

Sáng 29/10, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố; đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Hải Phòng đã triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thu hút doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; các dự án dịch vụ thương mại, du lịch cao cấp. Thành phố liện tục lựa chọn chủ đề của các năm hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng thành phố cảng xanh văn minh, hiện đại, thành phố đã triển khai lồng nghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh vào các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được xây dựng hàng năm cho các sở, ban, ngành, địa phương. Sau 7 năm thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Hải Phòng đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận như tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 91%; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%; Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường 86%; Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp được thành lập theo quy định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 75%. Để có được những thành tựu nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chia sẻ một số kinh nghiệp trong quá trình thực hiện Kế hoạch của thành phố như: cần sớm xây dựng và ban hành GGAP phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện chế độ giám sát quá trình thực hiện, đánh  giá kết quả và báo cáo định kỳ; tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thí điểm các chỉ tiêu liên quan đến phát triển kinh tế xanh trong nước và quốc tế; chủ động trong hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu về các chỉ tiêu tăng trưởng xanh phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng mô hình kinh tế xanh với các địa phương trên cả nước và các thành phố có mối quan hệ ngoại giao, kết nghĩa.

Thời gian đoạn tới, thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Hải Phòng xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại gồm:

Thứ nhất, xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu về tăng trưởng xanh trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống chỉ tiêu thống kê được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và ban hành. Đăng ký để được lựa chọn là một trong những thành phố đầu tiên triển khai thí điểm “Chỉ số tăng trưởng xanh tổng hợp” trên toàn quốc.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh hóa, triển khai toàn diện, thực chất các mô hình phát triển kinh tế xanh: Cảng xanh, đảo xanh, các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, giảm mức tiêu hao năng lượng, nghiên cứu đầu tư và ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng sóng… Thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực xã hội như lao động, việc làm, y tế, du lịch..

Thứ tư, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên, khoáng sản theo hướng bền vững, triển khai các hoạt động thúc đẩy xanh hóa lối sống và tiêu dùng, mua sắm xanh bền vững; tăng cường phòng ngừa, khắc phục các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên nước, quản lý chất thải và chất lượng không khí.

Thứ năm, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản xuất sạch, hạn chế các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn.

Thứ sáu, thúc đẩy đô thị hóa theo hướng đô thị thông minh, bền vững. Xây dựng nông thôn mới có tiêu chuẩn sống tốt, bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; hoàn thiện khung pháp lý về lồng ghép các tiêu chí tăng trưởng xanh và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 05 năm và hàng năm; lựa chọn Hải Phòng là thành phố áp dụng thí điểm “Chỉ số tăng trưởng xanh tổng hợp”; hỗ trợ thành phố về kỹ thuật, phương pháp và nhân lực để xây dựng thu thập số liệu đầu vào đối với một số tiêu chí cho giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác