Print Thứ Hai, 03/10/2022 13:20 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 233/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thành phố phù hợp với vị thế, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về nhân lực có kỹ năng nghề, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng trong từng giai đoạn.

Theo nội dung Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, phải bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo phù hợp với cơ cấu kinh tế của thành phố. Chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố được nâng cao, trong đó chất lượng đào tạo của một số trường cao đẳng tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 03 tháng trở lên đạt 40%.

Một số ngành, nghề cần ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của thành phố: Logistics, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cơ khí chế tạo, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)…

Ảnh minh họa.

Đến năm 2030, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả GDNN để đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho thành phố và đất nước; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; một số trường tiếp cận trình độ các nước trong khu vực ASEAN-4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 03 tháng trở lên đạt 45%.

Một số ngành, nghề cần ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của thành phố: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Nghiệp vụ nhà hàng, Khai thác vận tải đường biển…

Phát triển đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm

UBND thành phố đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào những giải pháp mang tính đột phá, gồm: Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị, đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề, cán bộ quản lý trong GDNN.

Cụ thể, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tích cực tham gia hoạt động GDNN và phát triển kỹ năng nghề, chú trọng đào tạo nghề tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố, sắp xếp mạng lưới các cơ sở GDNN theo hướng linh hoạt, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức.

Thực hiện công tác chuyển đổi số trong GDNN với mục tiêu phát triển các hoạt động trên môi trường số, đẩy mạnh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, CNTT trong công tác quản lý, hoạt động dạy học. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của cơ sở GDNN tiếp cận với công nghệ sản xuất của thị trường, của doanh nghiệp, đổi mới chương trình, phương thức đào tạo…

Xây dựng đội ngũ nhà giáo GDNN theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tiếp tục xây dựng các mô hình gắn kết GDNN với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất-kinh doanh và thị trường lao động theo từng địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho GDNN, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia GDNN, thúc đẩy sự hỗ trợ, tài trợ của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế đầu tư cho GDNN…

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 233/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác