Print Chủ Nhật, 17/12/2023 22:45 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 319/KH-UBND triển khai “Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc đấu tranh, đẩy lùi các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kế hoạch tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân những kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng, để từ đó tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

(Hình minh họa).

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả gắn với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nội dung tuyên truyền phải liên tục đổi mới, đa dạng hóa, bám sát thực tế, kịp thời truyền tải, thông tin cho người dân về các phương thức, thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng; hình thức tuyên truyền phong phú, sử dụng đa dạng các kênh truyền thông.

Chú trọng tuyên truyền các hình thức, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, tập trung vào các phương thức, thủ đoạn thường gặp như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quảng cáo trực tuyến; truyền bá, phát tán ấn phẩm đồi trụy, khiêu dâm; thương mại điện tử; kinh doanh đa cấp, tiền ảo, tiền điện tử, giao dịch ngoại hối, chứng khoán; mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và kịp thời đưa ra cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn mới. Cảnh báo, hướng dẫn người dân nhận diện các dấu hiệu của tội phạm, các biện pháp để tự phòng tránh, đối phó với tội phạm trên không gian mạng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm công nghệ cao trên địa bàn thành phố diễn biến hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gia tăng nhanh về số vụ, số tiền thiệt hại, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về tội phạm trên không gian mạng đã được các đơn vị chức năng tiến hành thường xuyên, song hiệu quả chưa cao, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như chưa tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân.

UBND thành phố yêu cầu việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chủ động, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Các nội dung công việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, địa phương đảm bảo tính khách quan, công khai, đồng bộ và hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên toàn thành phố.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác