Print Thứ Sáu, 09/10/2020 11:49 Gốc

Nhằm tăng cường hiệu quả của Chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 và đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 2049/STTTT-CNTT ngày 06/10/2020 yêu cầu triển khai một số nội dung cụ thể.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện thông báo, tuyên truyền Chiến dịch đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý (Thông tin chi tiết về Chiến dịch đề nghị truy cập vào địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020).

Triển khai các bước trên website của Chiến dịch để thực hiện kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc (có hướng dẫn tại Phụ lục I gửi kèm theo).

Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền về Chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nội dung:

– Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Chiến dịch: Chiến dịch hướng đến việc giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, và giảm 50% địa chỉ IP nằm trong 10 mạng botnet phổ biến. Việt Nam không còn nằm trong báo cáo của các hãng về tỉ lệ lây nhiễm mã độc trong khoảng thời gian nhất định, thời gian dự kiến là kéo dài trong 2 tháng. Các công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng có vai trò quan trọng; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Bên cạnh đó, còn là một trong các những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

– Tuyên truyền về đối tượng, phạm vi của Chiến dịch: Chiến dịch vì cộng đồng, được triển khai và thực hiện trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam, hướng tới tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức; cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

– Tuyên truyền các hoạt động chính của Chiến dịch: Chiến dịch sẽ được chia làm 3 giai đoạn: Trước, trong và sau chiến dịch. Giai đoạn trước chiến dịch gồm việc thống nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kế hoạch, sự kiện bao hàm. Hiện tại chiến dịch đã bắt đầu bước vào giai đoạn 2. Giai đoạn trong chiến dịch kéo dài khoảng 1 tháng bao gồm các công đoạn: Đánh giá hoạt động 10 mạng botnet lớn cần ưu tiên xử lý; đánh giá ở mức ISP; xây dựng công cụ hỗ trợ; triển khai công cụ trên diện rộng, theo đó, người sử dụng sẽ được tải miễn phí các công cụ để kiểm tra và bóc gỡ mã độc ra khỏi máy tính của mình. Sau chiến dịch, sẽ đánh giá kết quả và dự kiến thực hiện các chiến dịch tiếp theo.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2049-STTTT-CNTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác