Print Thứ Ba, 04/05/2021 16:27 Gốc

Thực hiện nội dung Công văn số 1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 vào kỳ chi trả tháng 5/2021 trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Tham mưu với UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng 5/2021 đảm bảo an toàn tiền mặt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người hưởng.

Ảnh: Chi trả tại nhà cho người hưởng tại huyện An Lão.

Phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng lịch chi trả; thông báo rộng rãi đến người hưởng nội dung: ngày 7/5/2021 sẽ chi trả đối với người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM; từ ngày 10/5 đến ngày 19/5 sẽ chi trả trực tiếp tại các địa điểm chi trả. Yêu cầu Bưu điện chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, phun khử khuẩn (kể cả tiền mặt) tại các điểm chi trả, đảm bảo an toàn đối với người hưởng.

Chỉ đạo, phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc chi trả tại các điểm chi trả, đảm bảo chi đúng người, đúng số tiền phải chi; yêu cầu Bưu điện phát tại nhà đối với người hưởng từ 80 tuổi trở lên, người già yếu không đi lại được. Đối với người hưởng thuộc diện cách ly tập trung, đang nằm trong khu vực bị phong tỏa (nếu có phát sinh trong thời gian chi trả) sẽ thực hiện chi sau khi có thông báo của thành phố đã hết thời hạn cách ly, phong tỏa.

Yêu cầu Bưu điện có thông báo rộng rãi về thời gian chi, địa điểm chi đối với người hưởng chưa đến nhận tiền trong thời gian từ ngày 10/5 đến 19/5 tại địa điểm chi trả do cơ quan Bưu điện bố trí.

Tích cực tuyên truyền, phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đang nhận trực tiếp tại địa điểm chi trả chuyển sang hình thức nhận qua tài khoản ATM.

BHXH thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH thành phố (qua phòng KHTC, Chế độ BHXH) để được kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác