Print Thứ Sáu, 20/05/2022 18:35 Gốc

Chiều 20/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa trong lĩnh vực Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong thời gian tới, ngành Văn hóa và Thể thao xác định một số nội dung cơ bản triển khai chuyển đổi số đó là: số hóa di sản văn hóa; số hóa bảo tàng, triển lãm; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin, tuyên truyền, quảng cáo; xây dựng phần mềm cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công; xây dựng thư viện số, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện, hồ sơ lưu trữ, văn bản, tài liệu; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở vật chất, hoạt động thể thao, vận động viên; thiết kế phần mềm theo dõi chủ động, trực tiếp qua internet các hoạt động thể thao, sự kiện sống động; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, xây dựng và phát huy các hoạt động Câu lạc bộ, nhà văn hóa, văn nghệ quần chúng, giáo dục truyền thống, vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, cơ sở thể dục thể thao…cùng một số nội dung khác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Riêng năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao phấn đấu mục tiêu cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số; tập trung tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển văn hóa; số hóa, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn thành phố; xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số; triển khai chuyển đổi số tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu.

Đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ chuyển đổi số; ban hành Kế hoạch triển khai các chỉ đạo của thành phố trong lĩnh vực chuyển đổi số; hình thành hệ sinh thái số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tạo hạ tầng mềm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực văn hóa và thể thao; chuyển đổi số hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp, khách du lịch… Đặc biệt, số hóa di sản là một trong những nội dung được ngành văn hóa triển khai bước đầu từ năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu chỉ đạo.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường kết luận: Thành phố định hướng công tác chuyển đổi số nhằm mục tiêu xây dựng dữ liệu phục vụ công tác quản lý của địa phương, đồng thời phục vụ các bài toán chuyển đổi số hướng tới phục vụ người dân, đóng góp vào kho dữ liệu chung của thành phố để khai thác và chia sẻ. Do đó, đối với các nội dung chuyển đổi số của ngành Văn hóa và Thể thao cần bám sát định hướng chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mạnh dạn đề xuất với Bộ để triển khai thí điểm các nội dung liên quan. Bên cạnh đó, Sở cần có lộ trình rõ ràng, cụ thể, ưu tiên các lĩnh vực cần thiết và khả thi để sớm phát huy hiệu quả.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa trong lĩnh vực Văn hóa và Thể thao: Ưu tiên các lĩnh vực cần thiết và khả thi để sớm phát huy hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác