Print Thứ Năm, 04/06/2020 16:41 Gốc

Thực hiện Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo với các nội dung cụ thể.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng và các quy định của thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1359-VP-MT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác