Print Thứ Năm, 11/04/2024 07:05 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp điện cho sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban thường vụ Thành uỷ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/08/2023 của UBND thành phố về thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố. Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tiết kiệm điện trong ngành, lĩnh vực do mình quản lý trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, góp phần thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải.

Giao UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư rà soát, chủ động thực hiện giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án điện theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư (nếu có) đối với các dự án điện, đảm bảo việc phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Công Thương tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ quy hoạch được phê duyệt; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo UBND thành phố. Quản lý, theo dõi việc đầu tư xây dựng các dự án công trình điện theo Quy hoạch, Kế hoạch được duyệt; kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất, báo cáo UBND thành phố. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Phương án cung ứng điện hàng năm khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Sở Xây dựng tổ chức lập, trình duyệt điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu để thực hiện các công trình, dự án nguồn và lưới điện theo quy định.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố 05 năm (2021-2025) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình sử dụng đất công trình năng lượng cho các dự án năng lượng điện lực thuộc kế hoạch để thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn thành phố.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng báo cáo, đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ưu tiên bố trí kinh phí triển khai đầu tư đúng tiến độ các dự án công trình điện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các công trình điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng làm Chủ đầu tư, đảm bảo việc đưa vào vận hành đúng tiến độ theo các Quy hoạch, Phương án, Kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố. Chủ động rà soát đánh giá nhu cầu điện của thành phố để có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn ổn định phục vụ cho tăng trưởng và phát triển thành phố theo thẩm quyền…

Cẩm Nhung

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn ổn định phục vụ tăng trưởng và phát triển thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác