Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:37

Triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố, tính đến hết tháng 4-2018, dư nợ ước đạt 78,15 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 2,36 tỷ đồng.

Về cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đã có 47  chủ tàu được phê duyệt cho vay với tổng số tiền cam kết cho vay là 697,63 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại đã giải ngân cho 33 chủ tầu, hiện tại 33/33 tàu được tài trợ đã đi vào khai thác, hầu hết đều đạt hiệu quả khai thác cao đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ước thực hiện đến ngày 30-4, dư nợ cho vay đạt 431,28 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 0,72% so với năm 2017.

BH – Báo an ninh Hải Phòng ngày 23/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trên 430 tỷ đồng cho vay phát triển thủy sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác