Print Thứ Hai, 30/09/2019 08:29

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến 30/9, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố ước đạt 123.919 tỷ đồng, tăng 12,62% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 10,12% so với cuối năm 2018.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh cho vay một số lĩnh vực ưu tiên. Cụ thể, cho vay nông nghiệp, nông thôn dư nợ ước đạt 15.375 tỷ đồng, tăng 19,91% so với cùng kỳ năm 2018. Cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 39.115 tỷ đồng, tăng 3,5%. Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu 2.896 tỷ đồng, tăng 10,36%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 923 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ dư nợ ước đạt 23,1 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trên 39.000  tỷ đồng cho DN nhỏ và vừa vay phục vụ SXKD
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác