Print Thứ Sáu, 20/09/2019 10:13

Trong tháng 8, toàn thành phố chi BHXH, BH thất nghiệp với số tiền 757,281 tỷ đồng cho 172.137 lượt người, lũy kế là 5.719,572 tỷ đồng, tăng 496,322 tỷ đồng (9,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền 618,067 tỷ đồng cho 147.252 người, lũy kế 4.667,162 tỷ đồng; Chi trợ cấp một lần với số tiền 47,377 tỷ đồng cho 1.790 người, lũy kế 363,288 tỷ đồng; Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 65,731 tỷ đồng cho 15.420 lượt người, lũy kế 527,749 tỷ đồng; Chi trợ cấp BH thất nghiệp 26,106 tỷ đồng cho 7.675 lượt người, lũy kế 161,373 tỷ đồng.

Bùi Hạnh. Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trên 363 tỷ đồng trợ cấp một lần trong 8 tháng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác