Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:39

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố, tính đến ngày 31-12-2017, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố là 154.367 người.

Cũng trong năm 2017, BHXH thành phố đã xét duyệt 145.011 hồ sơ. Trong đó, xét duyệt 5.528 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (hưu 4.295 hồ sơ; tuất 1.054 hồ sơ; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 58 hồ sơ; trợ cấp theo Quyết định 613 là 121 hồ sơ).

Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã xét duyệt 13.078 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần (BHXH một lần 10.173 hồ sơ; tuất 2.750 hồ sơ; tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 141 hồ sơ, Quyết định 52 là 14 hồ sơ); 1.576 hồ sơ di chuyển (đi tỉnh ngoài 413 hồ sơ; chuyển đến 1.163 hồ sơ) và xét duyệt 124.829 hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

(An ninh Hải Phòng 03/02/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trên 154.000 người hưởng chế độ bảo hiểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác