Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

Trong năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hải Phòng đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng vốn chính sách tín dụng ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tăng gia sản xuất, phát triển kinh doanh. Nhờ đó, nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế điển hình, thúc đẩy hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau giảm nghèo.

Tính đến hết ngày 30-9, dư nợ tín dụng đạt 2.870 tỷ đồng, tăng 10,21% so với cùng kỳ năm 2017, với tổng số 126.650 khách hàng.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 22/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trên 126.000 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn chính sách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác