Print Thứ Sáu, 25/06/2021 21:00 Gốc

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chiều 25/6 tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao kinh phí ủng hộ tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí của Hội CCB phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty CP Công nghiệp nhựa Phú Lâm.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận Hải An.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện An Dương.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đợt 6 gồm: Hội Cựu chiến binh phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền: 25 triệu 140 ngàn đồng; Công ty Cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm: 200 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng: 219 triệu 500 ngàn đồng; Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận Hải An: 1 tỷ 500 triệu đồng; Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện An Dương: 1 tỷ 500 triệu đồng; Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: 500 triệu đồng.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

– Tài khoản: 3761.0.1003001.91049 Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

– Tài khoản: 2100201343666 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hải Phòng.

Hoặc tiền mặt: Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (số 51 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Chi tiết liên hệ: Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, số điện thoại 0915176202.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trao kinh phí gần 4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (đợt 6)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác