Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng 16-3, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo giai đoạn 2012-2017 tại Thanh tra thành phố. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thành phố.

Tại cuộc giám sát, Chánh Thanh tra thành phố cho biết: Giai đoạn 2012-2017, toàn thành phố nhận hơn 33 nghìn đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Qua phân loại có 24.014 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 2.381 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và ban hành quyết định giải quyết 2.101 vụ, đạt 88,2%; số vụ việc đang trong thời gian giải quyết 280 vụ. Từ kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã thu hồi cho nhà nước hơn 40 nghìn m2 đất, bảo vệ quyền lợi 31 người, kiến nghị trả lại cho công dân hơn 5,4 tỷ đồng và hơn 500 m2 đất…

Tại cuộc giám sát, đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố nêu một số hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: công tác quản lý hồ sơ đất đai chưa được các địa phương quan tâm; công tác quản lý trật tự xây dựng nhiều nơi còn buông lỏng; cơ chế chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất chưa sát với thực tiễn; hoạt động kiểm tra, thanh tra của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao… Thanh tra thành phố kiến nghị đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Quốc hội nghiên cứu, xem xét hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo như: quy định thống nhất về thời hiệu khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính; bổ sung, hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ người tố cáo; hình thức, mức khen thưởng đối với người có thành tích tố cáo phòng, chống tiêu cực, tham nhũng….

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Thanh Tùng ghi nhận kiến nghị, đề xuất của Thanh tra thành phố, tổng hợp trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới. Đồng chí đề nghị, Thanh tra thành phố tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các sở, ngành, địa phương trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng một vụ việc nhiều cơ quan cùng giải quyết.

Tăng cường tập huấn đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân là một trong những kiến nghị của UBND huyện Thủy Nguyên tại cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng về việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo giai đoạn từ 1-7-2012 đến tháng 12-2017 trên địa bàn huyện, diễn ra sáng 15-3. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì giám sát.

Tại cuộc giám sát, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện như: công tác thu thập, lưu trữ hồ sơ của các đơn vị còn hạn chế, không đầy đủ, nhất là tài liệu về quản lý đất đai; biên chế cán bộ làm công tác tiếp công dân hạn chế…Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị UBND thành phố: tăng cường tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; quy định rõ những nội dung bảo vệ người tố cáo; bổ sung quy định kéo dài thời gian giải quyết tố cáo, nhất là đối với vụ việc phức tạp….

Giai đoạn 2012-2017, UBND huyện tiếp nhận 1279 đơn, gồm: khiếu nại 17 đơn; tố cáo 111 đơn; kiến nghị 1.151 đơn. UBND huyện tổ chức 1.522 buổi tiếp 3.400 lượt  công dân, trong đó có 54 đoàn đông người của 645 vụ việc. Huyện xây dựng quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận công việc… Qua đó, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết bảo đảm đúng quy định, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp…

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tránh tình trạng một vụ việc khiếu nại, tố cáo nhiều cơ quan cùng giải quyết
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác