Print Thứ Bảy, 10/09/2022 19:24 Gốc

 Các nguồn nguy hiểm bức xạ RF và khoảng cách làm việc an toàn nêu dưới
đây dùng cho việc lựa chọn vị trí tại các trạm MF/AM có công suất làm việc khác nhau. Khoảng cách làm việc an toàn đối với bộ bức xạ MF được dùng cho cột anten cách điện có nền quy ước. Khoảng cách đối với đường fiđơ là dùng cho loại năm dây hở không đối xứng.

Công suất máy phát đưa ra là công suất sóng mang và tất cả các khoảng cách được cho đối với mức điều biến (chương trình) trung bình. Trong các bảng dưới đây, khoảng cách an toàn được cho là đo được ở khoảng 2m phía trên mặt đất.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các nguồn nguy hiểm bức xạ trạm phát thanh sóng trung (TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3718-1:2005)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác