Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đến nay đạt 181.598 tỷ đồng, tăng 12,39% so với cùng kỳ năm trước, tăng 11,57% so với cuối năm 2017.

Trong đó, huy động theo loại tiền, bằng VND ước đạt 172.203 tỷ đồng, tăng 13,73% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 94,83%; huy động ngoại tệ ước đạt 9.395 tỷ đồng, giảm 7,51% so với cùng kỳ năm 2017, tỷ trọng chiếm 5,17%.

Theo hình thức huy động, huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 127.295 tỷ đồng, tăng 14,74% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 70,1%. Tiền gửi thanh toán ước đạt 49.975 tỷ đồng, tăng 7,65% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 27,52%; phát hành giấy tờ có giá là 4.328 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,38%.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 25/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 181.598 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác