Print Chủ Nhật, 17/02/2019 09:32

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thực hiện đến 31-1 đạt 184.768 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, huy động theo loại tiền bằng VND đạt 174.370 tỷ đồng, tăng 12,72% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 94,37%; huy động bằng ngoại tệ đạt 10.398 tỷ đồng, giảm 5,66% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 5,63%.

Theo hình thức huy động: Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 129.224 tỷ đồng, tăng 12,46% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 69,94%; tiền gửi thanh toán đạt 51.848 tỷ đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 28,06%; phát hành giấy tờ có giá là 3.696 tỷ đồng.

Theo nhận định của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tỷ trọng huy động bằng ngoại tệ trong tổng huy động toàn địa bàn có xu hướng giảm, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng 11,5%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác