Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:00

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến hết 30-11, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 183.748 tỷ đồng, tăng 13,78% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12,89% so với cuối năm 2017.

Trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 129.251 tỷ đồng, tăng 19,28% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 70,34%; tiền gửi thanh toán ước đạt 50.596 tỷ đồng, tăng 3,46% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 27,54%; phát hành giấy tờ có giá là 3.901 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,12%.

Như vậy, việc các tổ chức tín dụng đẩy mạnh huy động vốn đã giúp thị trường tiền tệ hoạt động thông suốt, thanh khoản ở các ngân hàng dồi dào, tăng nguồn tiền đáp ứng nhu cầu vay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng chung của thành phố.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 06/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 184.000 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác