Print Thứ Năm, 07/11/2019 09:25

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đến 31/10 đạt 204.146 tỷ đồng, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm trước, tăng 10,78% so với cuối năm 2018.

Cụ thể, phân loại huy động theo loại tiền thì huy động bằng VND ước đạt 191.373 tỷ đồng, tăng 12,13% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 93,74%; huy động bằng ngoại tệ ước đạt 12.773 tỷ đồng, tăng 16,77% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 6,26%.

Theo hình thức huy động thì huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 141.526 tỷ đồng, tăng 10,7848% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 69,33%; tiền gửi thanh toán ước đạt 58.680 tỷ đồng, tăng 17,34%, chiếm 28,74%; phát hành giấy tờ có giá là 3.940 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,93%.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tổng nguồn vốn huy động đạt 204.146 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác