Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 31-12-2018 ước đạt 188.160 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm 2018. Bên cạnh đó, tỷ trọng huy động bằng ngoại tệ trong tổng huy động toàn địa bàn có xu hướng giảm, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, huy động theo loại tiền bằng VND đạt 177.890 tỷ đồng, chiếm 94,54%; huy động bằng ngoại tệ đạt 10.270 tỷ đồng, chiếm 5,46%.

Huy động theo hình thức thì tiền gửi tiết kiệm đạt 131.610 tỷ đồng, bằng 120,15% so với năm 2017, chiếm 69,95%; tiền gửi thanh toán đạt 52.250 tỷ đồng, bằng 105,70%, chiếm 27,77%; phát hành giấy tờ có giá là 4.300 tỷ đồng.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 06/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng nguồn vốn huy động đạt 188.160 tỷ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác