Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:03

Theo Cục Thống kê thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 đạt 9.352,71 đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.828,61 tỷ đồng, tăng 14,27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tháng 2 ước đạt 260,52 tỷ đồng, tăng 16,42% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 2 tháng ước đạt 543,29 tỷ đồng, tăng 10,66%. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 8.580,38 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 2 tháng ước đạt 17.280,36 tỷ đồng, tăng 14,59%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 511,81 tỷ đồng, tăng 17,59% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 2 tháng ước đạt 1.004,96 tỷ đồng, tăng 10,71%.
(An ninh Hải Phòng 25/03/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 14,27%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác