Print Thứ Năm, 26/12/2019 15:01 Gốc

Sáng 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2019 trên hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện”.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động cuộc thi, thông báo Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các phóng viên, cộng tác viên của Đài truyền thanh các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Trong năm 2019, hệ thống Đài truyền thanh các quận, huyện đã phát thanh trên 1.000 bài viết tuyên truyền cải cách hành chính ở nhiều thể loại.

Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể thuộc Đài truyền thanh các quận, huyện và lựa chọn 28 tác phẩm vào vòng sơ khảo, trong đó có 16 phóng sự, 12 bài phản ánh. Trên cơ sở chấm thi vòng chung khảo, Sở đã xét chọn được 10 tác phẩm để trao giải, trong đó có 1 giải Nhất thuộc về tác giả Trần Thị Phương, Đài Phát thanh huyện Tiên Lãng với bài “Dịch vụ công trực tuyến – Lấy lợi ích người dân làm thước đo” và trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức tặng hoa và trao giải cho các tác giả.

Các tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyền thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong công tác cải cách hành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…

Cuộc thi “Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 trên hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện” đã khẳng định vai trò của của hoạt động truyền thanh ở cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; thể hiện sự trưởng thành, vai trò to lớn và sự đóng góp ngày các tích cực hơn của phóng viên, cộng tác viên các Đài truyền thanh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nói chung và công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố nói riêng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2019 trên hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác