Print Thứ Sáu, 24/06/2022 11:10 Gốc

Sáng 24/6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông liên quan trên toàn quốc.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 21/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Quảng cáo, Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật về quảng cáo ở nước ta, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành quảng cáo nói riêng, đặc biệt là trước xu thế toàn cầu hóa.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Sau 10 năm thực hiện, Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, phát triển cơ sở hạ tầng quảng cáo ngoài trời theo hướng hiện đại, phát triển thị trường quảng cáo với đa dạng các hình thức, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt đông quảng cáo và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo còn thu được nhiều kết quả tích cực trên các mặt như chấn chỉnh, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, hạn chế tối đa các hành vi quảng cáo sai sự thật. quảng cáo phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng trong thời gian gần đây. Đồng chí khẳng định hoạt động quảng cáo có ý nghĩa trong viêc phản ánh trung thực, khách quan sự phát triển và hội nhập trong nền kinh tế thị trường, góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại và bảo đảm mỹ quan đô thị, góp phần vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Hoạt động quảng cáo đã thể hiện hiệu quả các sản phẩm của doanh nghiệp đến với các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo ngoài trời nói riêng chưa thực sự chuyên nghiệp, đóng góp cho ngân sách nhà nước hiệu quả chưa cao.

Hội nghị là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo cùng nhau đánh giá việc thi hành và triển khai thực hiện Luật Quảng cáo sau 10 năm. Đồng thời cũng là dịp phát hiện và phát triển những sáng kiến, lý luận, kinh nghiệm và thực tiễn góp phần làm cơ sở sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, để hoạt động quảng cáo thực sự hiệu quả, thúc đẩy phát triển ngành, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước và của các địa phương.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rôn và đoàn người quảng cáo. Các quy định về thủ tục như thông báo phụ trương chuyên quảng cáo đối với báo in, thời lượng quảng cáo trên truyền hình, tỷ lệ diện tích quảng cáo đối với báo chí, dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo, số lần ngắt để quảng cáo trong chương trình phim truyện, vui chơi giải trí cơ bản được các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Việc quảng cáo trên sản phẩm in được thực hiện nghiêm các quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hải Phòng là địa phương đã xây dựng quy hoạch quảng cáo từ rất sớm (năm 2004), đến nay quy hoạch đó đã không còn phù hợp, Sở Văn hóa và Thể thao đang trình UBND thành phố phê duyệt dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo hành lang pháp lý làm cơ sở để thống nhất thực hiện trong các hoạt động có liên quan đến quảng cáo góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ quảng cáo bảo đảm đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

Tại Hội nghị, đại diện cơ quan quản lý nhà nước một số tỉnh/thành phố, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo đã phát biểu ý kiến nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Quảng cáo.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định trao Bằng khen cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Quảng cáo. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng là đơn vị vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác