Print Thứ Sáu, 30/12/2022 16:50 Gốc

Chiều 30/12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì Hội nghị. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Sen Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Năm 2022 hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, khắc phục khó khăn thành phố đã chủ động, tích cực, đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp đảm bảo hiệu quả, chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành. phố. Bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2022 tiếp tục được khẳng định, tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào GRDP đạt 42,3% (năm 2021 đạt 41%). Hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố có nhiều kết quả nổi bật, Hải Phòng tiếp tục trở thành điểm sáng trong các địa phương trong hoạt động phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong hoạt động mở rộng hợp tác về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo với các địa phương trong và ngoài vùng Đồng bằng Sông Hồng. Lần đầu tiên, thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 với Bộ Khoa học và Công nghệ với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, làm nền tảng, định hướng cho hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố trong các năm tiếp theo.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023: Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành uỷ, HĐND, UBND thànhh phố về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 theo phương châm lấy ứng dụng làm chính, ứng dụng kết hợp với phát triển công nghệ, nhất là trong một số ngành, lĩnh vực mới có tiềm năng, thế mạnh. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ các chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ trọng điểm, nhất là về đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn tiên tiến. Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hải Phòng. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế, phương thức quản lý tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đầu tư, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ triển khai các hoạt động của ngành.

Đ/c Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tại Hội nghị, 15 doanh nghiệp được trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ vui mừng trước những kết quả về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đã đạt được trong một năm đầy khó khăn, thách thức vừa qua. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong nhiều hoạt động có sự bứt phá. Hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc. Tiềm lực khoa học và công nghệ bước đầu được thành phố quan tâm đầu tư. Hoạt động khoa học và công nghệ hướng mạnh tới hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ sản xuất, kinh doanh…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí chúc mừng những thành tích ngành khoa học và công nghệ Hải Phòng đã đạt được trong năm qua, đồng thời trân trọng cám ơn Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tạo điều kiện cho hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố phát triển.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Năm 2022, tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Công tác cải cách hành chính thực hiện rất tốt với 31 thủ tục hành chính không nhận hồ sơ giấy và không có hồ sơ giải quyết quá hạn, thực hiện phân cấp, phân quyền 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đề nghị phân quyền 19 thủ tục hành chính, chiếm 53%. Các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo môi trường ươm tạo, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trẻ.

Các hoạt động như: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp với nhiều sự kiện thu hút hàng nghìn lượt người đăng ký tham dự; hỗ trợ phát triển các dự án và ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp; cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 15 doanh nghiệp, tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị với 42 gian hàng trực tiếp và 302 gian hàng trực tuyến… là những hoạt động tạo ra những hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ký kết Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo với Bộ Khoa học và Công nghệ là nội dung quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ của thành phố trong những năm tới. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được tăng cường trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thanh tra, kiểm tra. Trong năm, Sở đã tiến hành kiểm tra 133 đơn vị về đo lường, 103 đơn vị về chất lượng hàng hóa trong lưu thông, 01 đơn vị về chất lượng hàng hóa trong sản xuất, kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trên Hệ thống Cổng thông tin Một cửa quốc gia-Bộ Khoa học và Công nghệ cho 21.393 bộ hồ sơ; kiểm tra và tham mưu cho UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp, nộp ngân sách hơn 600 triệu đồng. Triển khai hiệu quả Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Trong năm đã hỗ trợ 06 dự án về quản lý khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề của thành phố; xét và thẩm định, công nhận 79 sáng kiến cấp thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 26 sáng kiến cấp thành phố cho các sở, ngành, quận, huyện; tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng thành phố về khoa học và công nghệ lần thứ 2 năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề năm năm 2023 ngành khoa học và công nghệ thành phố quan tâm nhiều hơn để thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phát biểu. Phối hợp với các cục, vụ liên quan của Bộ xây dựng Kế hoạch để triển khai các nội dung Chương trình hợp tác giữa Bộ và UBND thành phố. Tham vấn Bộ Khoa học và Công nghệ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chiến lược phát triển khoa học và Đổi mới sáng tạo đến năm 2030, nâng tầm Trung tâm Phát triển khoa học-công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành tổ chức khoa học và công nghệ khu vực, kết nối mạng lưới khoa học và công nghệ toàn cầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Thứ hai, tập trung triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành được thành phố giao như các chỉ tiêu về chỉ số TFP, tốc độ đổi mới thiết bị, công nghệ và một số chỉ tiêu khác về nghiên cứu khoa học và công nghệ và phát triển công nghệ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, là Sở tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, áp dụng, ứng dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy môi trường làm việc năng suất, hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng vào thực tiễn đời sống, đáp ứng các vấn đề nóng, thiết yếu của của thành phố cần giải quyết như môi trường, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nông thôn mới, phát triển công nghiệp sạch, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, thương mại…

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đảm bảo kỷ cương, môi trường công bằng lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 08 cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Nguyễn Hải. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác