Print Thứ Năm, 06/01/2022 14:17 Gốc

Sáng 6/1, tại điểm cầu Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2022 do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội có nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song nhờ sự chỉ đạo sâu sát, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp với quyết tâm cao ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước; điều hành thu, chi ngân sách chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép; kết quả thu ngân sách nhà nước tích cực, hoàn thành vượt mức dự toán được giao, chi ngân sách nhà nước quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, tăng nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; giá cả, thị trường được kiểm soát chặt chẽ; các thị trường tài chính tiếp tục phát triển; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần quan trọng thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt mức cao hơn so với đánh giá báo cáo Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 2 (tháng 10, 11/2021), với tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% so với dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020. Theo phân cấp quản lý, thu ngân sách Trung ương ước đạt 106,7% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 128,2% dự toán.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Để hoàn thành các mục tiêu về ngân sách nhà nước năm 2022, Ngành Tài chính đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh xây dựng chính phủ số.

Ba là, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; đảm bảo dự toán thu ngân sách nhà nước.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương (khóa XII), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành Tài chính được giao trong năm 2022.

Sáu là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Bảy là, tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: Với tinh thần quyết tâm cao, chủ động thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phải duy trì nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Hải Phòng đã đạt được một số kết quả như:

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 12,38%, gấp 4,8 lần mức tăng trưởng chung của cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, gấp 3,85% lần mức tăng chung của cả nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 25,11 tỷ USD, tăng 23,46% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt trên 150,20 triệu tấn, tăng 11,85% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 173,97 nghìn tỷ đồng, tăng 14,96% so vơi cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với dự toán Trung ương giao và tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% so với dự toán Trung ương giao và tăng 21,4% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 36,6 nghìn tỷ đồng, tăng 39,4% so với dự toán Trung ương giao và tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương năm 2021 đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và tăng 35% so với dự toán Trung ương giao. Trong đó, tổng chi đầu tư phát triển đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 72,3% so với cùng kỳ và tăng 78,9% so với dự toán Trung ương giao. Chi thường xuyên đạt 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và tăng 5,6% dự toán Trung ương giao. Ngân sách thành phố đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiến nghị một số nội dung như: Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, để địa phương có cơ sở thực hiện hỗ trợ cho các trường hợp F0 và F1 trong năm 2022 kịp thời, đúng quy định, đề nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Thủ tướng Chinh phủ về việc thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện nay về chi phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang có hiệu lực đến ngày 31/12/2021 để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022. Bộ Tài chính cho phép đưa trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cho giao dịch của Ngân hàng Nhà nước để huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển ngày càng cao của thành phố. Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 35/2021/QH của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cho phép Hải Phòng được hưởng tối đa theo tỷ lệ vượt thu được quy định tại Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội, để triển khai đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng với các địa phương trong vùng Duyên hải Bắc bộ như Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương kết quả ngành Tài chính đạt được trong công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2021. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 đã được Bộ Tài chính đề ra; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tài Chính cần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, phát huy sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác