Print Thứ Sáu, 16/12/2022 12:35 Gốc

Sáng 16/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố và Thường trực các đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố vinh dự, tự hào phát huy truyền thống 75 năm “Đoàn kết-Kiên định-Chủ động-Sáng tạo”, đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng công việc lớn; chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, với nhiều điểm nổi bật: Tăng cường tham mưu, hướng dẫn tổ chức chất lượng, hiệu quả các đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, Thành ủy nhanh chóng, kịp thời và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng. Đẩy mạnh việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, qua đó, phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để tham mưu cấp ủy kịp thời biểu dương, nhân rộng; đồng thời, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ.

Cùng với đó, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức điều hành, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng Internet, mạng xã hội để trao đổi thông tin, điều hành công việc. Kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của đất nước, thành phố.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố cũng tích cực tham mưu các hoạt động có tính lan tỏa cao (như các cuộc thi Lê Chân trong trái tim tôi của Quận ủy Lê Chân; cuộc thi viết Học tập và làm theo Bác của Quận ủy Ngô Quyền, cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền biển đảo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị tổ chức, các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên phát động…) đã góp phần củng cố niềm tin, động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua, đẩy mạnh phong trào bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua, đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với sự quyết liệt, nhiều nội dung mới, có hiệu quả được đánh giá cao. Với vai trò thường trực của nhiều Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tích cực, bài bàn, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực, vững vàng trong công tác chuyên môn.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai trong năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố để đổi mới công tác tham mưu, phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong tham mưu với cấp ủy xử lý một số vụ việc cụ thể; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo xử lý kịp thời; củng cố, nâng cao trình độ mọi mặt, bản lĩnh chính trị, khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm tới công tác Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 bám sát thực tế, có tính khả thi cao. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Thành ủy, các cấp ủy theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính định hướng dư luận xã hội và hoạt động của các cơ quan báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và an sinh xã hội của thành phố…

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, năm “tăng tốc” thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp với những nhiệm vụ, yêu cầu cao; cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết số 07 về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những mục tiêu và nhiệm vụ rất cụ thể; đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị ngay sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành những nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; 13 tập thể, 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác năm 2022 được nhận giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác