Print Thứ Tư, 13/01/2021 14:25 Gốc

Sáng 13/1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Công tác tổ chức phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã được Ban Thường vụ Thành ủy, các Tiểu ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều đổi mới, sáng tạo; huy động được sự tham gia với tinh thần trách nhiệm rất cao của các sở, ngành, đơn vị, góp phần vào thành công của Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên; khắc phục mọi khó khăn, hướng tới mục tiêu chung là sự thành công của Đại hội. Công tác phục vụ tổ chức Đại hội đã hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc rất lớn, từ xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các điều kiện vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, lễ tân, khánh tiết… đều được tiến hành một cách bài bản, chuyên nghiệp, chu đáo, trang trọng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị được giao nhiệm vụ, cùng với sự tạo điều kiện, ủng hộ của toàn thể nhân dân trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố, đã có những đóng góp quan trọng, tích cực vào thành công chung của Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, cùng với thành công của Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, các công việc cần triển khai ngay sau Đại hội còn rất nhiều, trước mắt là các nội dung phục vụ Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy cần triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tập trung cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền kết quả Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng và các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chuẩn bị tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy để trình Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy quyết định phê duyệt. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ còn khuyết thiếu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm các cơ quan, đơn vị, địa phương có một bộ máy đầy đủ, vững mạnh, đủ sức đảm đương các nhiệm vụ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sớm hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy, trình Thành ủy quyết định, ban hành.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các ban của Thành ủy tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ được giao, căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 để xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể; tích cực, chủ động tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được xác định.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã Quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỷ 2020-2025.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác