Print Thứ Hai, 26/12/2022 10:55 Gốc

Sáng 26/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chủ trì Hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố cho biết: Năm 2022, tổng số bản án quyết, quyết định đã nhận là 5.592 bản án, quyết định. Tổng số giải quyết là 11.953 việc, trong đó: số cũ chuyển sang là 4.829 việc; số thụ lý mới là 7.124 việc, giảm 1.831 việc (giảm 20,45% so với cùng kỳ năm 2021). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 6.593 việc, giảm 1,46% việc (giảm 18,14%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 82,61% (giảm 1,08%) so với cùng kỳ năm 2021. Vượt 0,11% so với chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự được Cục Thi hành án dân sự thành phố quán triệt, triển khai và thực hiện đúng pháp luật theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân dự thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp, công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Tham mưu cho UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án, kịp thời chỉ đạo, xử lý những việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành, phải cưỡng chế.

Năm 2023, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:

Cục Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành từ Cục cho đến các Chi cục, nâng cao trách nhiệm đội ngũ Chấp hành viên, thực hiện khen thưởng kịp thời kết hợp với kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp sai phạm, từng bước xây dựng và nâng cao kỷ luật, kỷ cương toàn thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân. Tăng cường đối thoại trực tuyến, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai các đợt thi hành án dân sự tập trung, cao điểm, giải quyết dứt điểm những việc thi hành án có điều kiện thi hành, không để tồn đọng kéo dài nhất là đối với các việc thi hành án trọng điểm, phải tổ chức cưỡng chế. Tập trung cao đối với những việc thi hành án kinh tế, tham nhũng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố bày tỏ vui mừng trước thành tích của các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố những năm gần đây được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đánh giá cao. Đặc biệt trong năm công tác 2022 đã đạt và vượt 2 chỉ tiêu cơ bản của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao (chỉ tiêu về việc đạt 82,61%, vượt chỉ tiêu 0,11%; chỉ tiêu về tiền đạt 40,64% vượt chỉ tiêu 0,54%), xếp hạng xuất sắc. Đồng chí nhấn mạnh: Kết quả thi hành án đã góp phần tích cực bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí đề nghị các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, các Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận, huyện cần duy trì hoạt động thường xuyên, các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công; xác định trách nhiệm tổ chức thi hành án không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan thi hành án mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và chính quyền địa phương; kịp thời báo cáo UBND cùng cấp chỉ đạo những vấn đề lớn, vượt tầm giải quyết của Ban Chỉ đạo.

Hai là, đối với các cơ quan Thi hành án dân sự cần phải chủ động hơn nữa, mạnh dạn nhạy bén hơn nữa trong công tác tham mưu; sáng tạo, đổi mới hơn công tác phối hợp; vận dụng linh hoạt và tranh thủ kịp thời sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ba là, đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, các cơ quan, đơn vị đã có quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự cần tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa với các cơ quan Thi hành án dân sự, nhất là trong việc xác minh thi hành án, cưỡng chế thi hành án, tiếp nhận và xử lý tang vật, vật chứng.

Bốn là, lãnh đạo, công chức, người lao động trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng tích cực rèn luyện sự bản lĩnh, năng động, sáng tạo, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động bắt nhịp được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; linh hoạt, áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết, đóng góp tích cực cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính của thành phố.

Năm là, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố phát huy những kết quả đã đạt được năm 2022, ra sức phấn đấu, nỗ lực làm việc, tập trung tổ chức thi hành các vụ việc, nhất là các việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng để hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trao Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, 01 tập thể được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua; 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2022 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2022 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Hải. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác