Print Thứ Sáu, 25/02/2022 07:20 Gốc

Sáng 24/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Năm 2021 các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, quán triệt nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid 19. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nền nếp, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nhiệm vụ quốc phòng quân sự, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng quân sự; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và một số vấn đề trong thực hiện Luật dân quân tự vệ; thực hiện “Đề án xây dựng Hải đội dân quân tự vệ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”…

Hội nghị cũng xác định năm 2022, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các chiến lược, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp quốc phòng, an ninh đối ngoại, bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch covid-19; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; phát huy vai trò tham mưu của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, Cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Văn Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết công tác Quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác