Print Thứ Sáu, 22/12/2023 22:55 Gốc

Chiều 22/12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng Chương trình, Kế hoạch đã đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả đã được nâng lên, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ thành phố, ổn định tình hình, xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, phát huy trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; xem xét, kết luận quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên sai phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới… Chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; sau kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; không phát sinh việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp luôn quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh một số kết quả đạt được, chỉ rõ một số hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố. Để công tác này đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là lãnh đạo cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan thanh tra, đồng thời phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ rõ, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp phải thực sự coi kiểm tra, giám sát vừa là nhiệm vụ hàng đầu, vừa là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên chú trọng hoạt động giám sát với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn”; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát chấp hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; công tác tổ chức, cán bộ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các ban, ngành cần thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; Ủy ban Kiểm tra các cấp phải ý thức đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, tham mưu, giúp cấp ủy Đảng trong xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch điều phối kiểm tra, giám sát…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bằng khen vì có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022./.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác