Print Thứ Tư, 12/07/2023 17:15 Gốc

Chiều 12/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023 và Phát động ủng hộ làm Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Được tổ chức vào dịp kỷ niệm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đến nay đã tròn 20 năm và trở thành phong trào chung ở các địa phương. Đây là dịp để cán bộ, nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua Ngày hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, có tác động tích cực trên nhiều mặt đời sống chính trị, xã hội. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp nắm rõ tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa ở từng địa phương.

Toàn thành phố hiện có 1.426 tổ dân phố (81%) được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa; hơn 500 làng, thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa. 532.873 (93,8%) gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó hơn 3000 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc được các cấp tuyên dương khen thưởng. Đặc biệt, Ngày hội đã tác động tích cực đến việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hết năm 2022 trên địa bàn thành phố có 100% số xã (137 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 42/137 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 08/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần duy trì và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống thông qua việc xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước; trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên kêu gọi ủng hộ làm Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn thành phố. Những kết quả này đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, qua 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội. Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nói chung và việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nói riêng với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển thành phố, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua Ngày hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần chuẩn bị thật tốt cho công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029; trong đó quan tâm công tác nhân sự Đại hội và các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong bối cảnh mới.

Nhân dịp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phát động ủng hộ chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, đồng chí đề nghị các tổ chức, cá nhân, các tập đoàn, doanh nghiệp hãy cùng chung tay ủng hộ hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thực hiện, đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể.
Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân.
Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các tập thể.
Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các tập thể.
Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp, triển khai, tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (giai đoạn 2003-2023).

Nguyễn Hải, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác