Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:34

Sáng 1/10, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, các cấp ủy đảng thành phố đã nắm vững nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả có nhiều đột phá mới; kinh tế – xã hội thành phố phát triển vượt bậc tạo tiền đề vững chắc cho xây dựng khu vực phòng thủ. Các hạng mục công trình phòng thủ cấp thành phố được triển khai xây dựng bảo đảm đúng tiến độ theo Quy hoạch. Lực lượng vũ trang thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để thành phố tiếp tục đổi mới phát triển nhanh và bền vững, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Tại Hội nghị, Thành ủy Hải Phòng đề nghị với Trung ương ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình mới; chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn các tỉnh, thành phố về hoạt động của các ngành, lĩnh vực trong xây dựng khu vực phòng thủ. Đề nghị Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn là cảng vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa phục vụ cho mục đích quốc phòng; chỉ đạo thống nhất kế hoạch về động viên công nghiệp ở các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và động viên công nghiệp của từng địa phương, doanh nghiệp…

Lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao đổi bên lề Hội nghị

Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá thành phố Hải Phòng đã triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, liên minh giai cấp phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quân sự.

Thời gian tới, Trung tướng Vũ Hải Sản đề nghị thành phố tiếp tục quán tiệt tốt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội gắn với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác tham mưu trong xây dựng các lực lượng công an, quân đội vững mạnh, toàn diện, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; các cơ quan quân đội, công an tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của thành phố đảm bảo trật tự an toàn xã hội tạo môi trường yên bình cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, kết quả đạt được là nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 28 được nâng cao. Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, thành phố luôn gắn việc thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị với các định hướng phát triển; mỗi bước phát triển kinh tế – xã hội đều gắn với tiềm lực quốc phòng, khả năng phòng thủ của thành phố; mỗi bước tăng trưởng kinh tế – xã hội thành phố đều tăng chi cho nhiệm vụ quốc phòng; khi thu ngân sách tăng, thành phố luôn trích nguồn ngân sách phù hợp cho nhiệm vụ quốc phòng. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, đầu tư cơ sở vất chất để tăng khả năng phòng thủ, thành phố còn làm tốt việc xây dựng thế trận lòng dân; thời gian qua, thành phố đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách nhằm mục tiêu cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân vào sự lãnh đạo của Đảng, đây là yếu tố quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, muốn xây dựng thành phố trở thành khu vực phòng thủ vững chắc phải kết hợp giữa Trung ương với địa phương; giữa quân khu, các lực lượng vũ trang với địa phương trong phạm vi trách nhiệm của địa phương. Lực lượng vũ trang của thành phố trong những năm qua được tăng cường mạnh. Bên cạnh đó, tất cả các dự án, công trình về phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố đều phải phối hợp để công trình hoàn thành vừa là công trình phát triển kinh tế vừa để củng cố quốc phòng; việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương phải chú trọng phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng. Thành phố luôn chú trọng tới sự ủng hộ, tham gia của nhân dân vào công tác đảm an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, đây là nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng khu vực phòng thủ, do đó thành phố luôn tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, cải thiện đời sống nhân dân.

Trên cơ sở các tham luận của các đại biểu tại Hội nghị và ý kiến của đồng chí Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Tổ biên tập tổng hợp các ý kiến và hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho thành phố phát triển kinh tế – xã hội cũng như tổ chức tốt thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen cho 14 tập thể

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 01/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác