Print Thứ Ba, 08/11/2022 10:50 Gốc

Sáng 8/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; đại diện lãnh đạo Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.
Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: 10 năm qua, toàn thành phố tổ chức hơn 20 nghìn Hội nghị tập huấn, cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, ước tính có hơn 3 triệu lượt người tham gia; biên soạn, cấp phát hơn 1,5 triệu bộ tài liệu các loại; hơn 1 triệu tờ gấp pháp luật nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần giúp ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân có bước chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, đạt kết quả bước đầu trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, góp phần quan trọng vào việc thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, công các phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo hơn nữa vai trò trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khắc phục những điểm chưa làm được, những nội dung chưa được như mong muốn. Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thêm nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác