Print Thứ Sáu, 11/10/2019 11:45

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2020; rút ra bài học, kinh nghiệm và đề xuất phương hướng triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiểu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị sẽ diễn ra trong ngày 15/10/2019 tới đây tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-244-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác