Print Thứ Năm, 25/08/2022 10:45 Gốc

Sáng 25/8, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Hội nghị nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW tại các địa phương trên phạm vi cả nước. Sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Ban Bí thư ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo tiếp tục các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm tại nước ngoài phù hợp với bối cảnh và tình hình nhiệm vụ mới.

Chỉ thị 16-CT/TW ban hành đã nhấn mạnh mục tiêu bao trùm là việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài lao động nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc nước ngoài; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc nước ngoài; điều chỉnh lại một số quy định và chính sách pháp luật chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần mở rộng thị trường lao động nước ngoài, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng tích lũy, cải thiện đời sống người lao động và gia đình, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước; đàm phán, ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận hợp tác về lao động với các nước; tạo hành lang pháp lý cho việc phái cử người lao động và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết được thuận lợi và hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã phát biểu ý kiến đánh giá, tổng hợp, nhận định kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị 16-CT/TW.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chủ yếu tập trung trong lĩnh vực thuyền viên (chiếm 3/4 số đơn vị), đây là lĩnh vực Hải Phòng có thế mạnh. Năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động ở tất cả các thị trường ước khoảng 27 triệu đồng/tháng, tăng gần gấp 2 lần năm 2013. Người lao động làm việc ở nước ngoài khi kết thúc hợp đồng về nước chất lượng được nâng lên rõ rệt về trình độ tay nghề, kỹ năng làm việc, trình độ ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Tỷ lệ lao động tìm được việc làm sau khi về nước trên 95%, đặc biệt là lao động trở về từ các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hầu hết tìm kiếm được việc làm và được chủ sử dụng lao động rất ưa chuộng.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác