Print Thứ Sáu, 10/04/2020 15:36 Gốc

Để Chính phủ, Địa phương, các cấp, các ngành có thêm căn cứ đưa ra các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Đề nghị các doanh nghiệp cùng đồng hành bằng cách khẩn trương cung cấp thông tin bằng hình thức trực tuyến trên Trang điều tra doanh nghiệp trực tuyến của điều tra doanh nghiệp (từ ngày 10/4 đến 20/4/2020).

Các bước thực hiện kê khai Phiếu thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào trang http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn bằng tài khoản được cấp

2. Click vào menu “Tác động COVID-19 với DN”.

3. Thực hiện kê khai thông tin theo yêu cầu phiếu

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua các số điện thoại: 0225 3 747 233 – 0225 3 747 070 – 0982 073 969

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu thập thông tin đánh giá mức độ tác động của dịch covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác