Print Thứ Sáu, 28/04/2023 16:40 Gốc

Sáng 28/4, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc để đánh giá tình hình, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và thống nhất phương hướng, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Cùng dự có lãnh đạo các Ban, ngành liên quan.

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Đảng bộ gồm có 7 Đảng bộ cơ sở (49 Chi bộ trực thuộc) và 3 Chi bộ cơ sở, với tổng số 700 đảng viên.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, sự điều hành linh hoạt của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Tổng Công ty, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt; không có bất kỳ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và vụ việc nào liên quan đến tham nhũng. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao và đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước, không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước. Toàn Đảng bộ Tổng công ty không phát sinh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc báo cáo tại cuộc làm việc.

Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành Quyết định thành lập và hiện tại đang tiến hành quy trình kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, xây dựng các văn bản khác có liên quan. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở mô hình Đảng bộ cấp trên cơ sở như mô hình Đảng bộ Tổng Công ty. Vì vậy, công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai các nội dung có liên quan gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Đảng ủy Tổng Công ty quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đã chỉ đạo xây dựng ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm cũng như Chương trình hành động triển khai; công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng cũng được quan tâm thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát các quy trình, quy định liên quan đến công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời phát hiện các sai phạm; đẩy mạnh công tác phản biện của các tổ chức đoàn thể của Công ty; thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Các khó khăn Đảng ủy Tổng Công ty kiến nghị, Đoàn công tác tiếp thu để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác