Print Thứ Sáu, 15/03/2024 11:20 Gốc

Tóm tắt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các quận, huyện: Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy.

1. Quận Ngô Quyền:

1.1. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Đồng Quốc Bình, Lạch Tray và Lê Lợi thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Lạch Tray).

1.2. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Gia Viên, Lạc Viên và Máy Tơ thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Gia Viên).

2. Quận Lê Chân:

2.1. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Lam Sơn, Cát Dài và An Biên thành 01 phường mới (tên dự kiến phường An Biên).

2.2. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam, Dư Hàng thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Trần Nguyên Hãn).

2.3. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Trại Cau, Hàng Kênh và Đông Hải thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Hàng Kênh).

2.4. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: An Dương, Niệm Nghĩa và Nghĩa Xá thành 01 phường (tên dự kiến phường An Dương).

3. Quận Kiến An:

3.1. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Quán Trữ, Lãm Hà và Đồng Hòa thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Đồng Hòa).

3.2. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 phường: Phù Liễn và Tràng Minh thành 01 phường (tên dự kiến phường Bắc Hà).

4. Huyện Tiên Lãng:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Toàn Thắng, Bạch Đằng và Quang Phục thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Tân Minh).

5. Huyện Vĩnh Bảo:

5.1. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Vĩnh Long xã Hiệp Hòa và An Hòa thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Vĩnh Hòa).

5.2. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Nhân Hòa, Tam Đa và Vinh Quang thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Vĩnh Hưng).

5.3. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Hưng Nhân, Thanh Lương và Đồng Minh thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Vĩnh Hải).

5.4. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Vĩnh Phong, Tiền Phong và Cộng Hiền thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Tiền Phong).

5.5. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Cổ Am, Vĩnh Tiến và xã Tam Cường thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Tam Cường).

6. Huyện Kiến Thụy:

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Đại Hà, Thụy Hương và Ngũ Đoan thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Kiến Hưng).

7. Huyện An Dương:

7.1. Thành lập phường An Đồng trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Đồng.

7.2. Thành lập phường An Hòa trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Hòa.

7.3. Thành lập phường Đồng Thái trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đồng Thái.

7.4. Thành lập phường Hồng Thái trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hồng Thái.

7.5. Thành lập phường Hồng Phong trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hồng Phong.

7.6. Thành lập phường Lê Thiện trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lê Thiện.

7.7. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn An Dương và xã Lê Lợi thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Lê Lợi).

7.8. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nam Sơn và khu vực 2 xã Bắc Sơn thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Nam Sơn).

7.9. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Đặng Cương và Quốc Tuấn thành 01 phường mới (tên dự kiến phường An Hải).

7.10. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Tiến và khu vực 1 xã Bắc Sơn thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Tân Tiến).

8. Quận Hồng Bàng:

8.1. Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 03 xã: An Hồng, An Hưng, Đại Bản thuộc huyện An Dương về quận Hồng Bàng quản lý.

Thành lập phường An Hồng trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Hồng.

Thành lập phường An Hưng trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Hưng.

Thành lập phường Đại Bản trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đại Bản.

8.2. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 phường: Hạ Lý, Trại Chuối và Thượng Lý thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Thượng Lý).

9. Huyện Thuỷ Nguyên:

9.1. Thành lập phường Minh Đức trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Minh Đức.

9.2. Thành lập phường Hoa Động trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hoa Động.

9.3. Thành lập phường Thiên Hương trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thiên Hương.

9.4. Thành lập phường Quảng Thanh trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Quảng Thanh.

9.5. Thành lập phường Hòa Bình trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hòa Bình.

9.6. Thành lập phường An Lư trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Lư.

9.7. Thành lập phường Phạm Ngũ Lão trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Ngũ Lão.

9.8. Thành lập phường Lập Lễ trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lập Lễ.

9.9. Thành lập phường Tam Hưng trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tam Hưng.

9.10. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Dương và xã Dương Quan thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Dương Quan).

9.11. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lâm Động và xã Hoàng Động thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Hoàng Lâm).

9.12. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kiền Bái và xã Mỹ Đồng thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Lê Hồng Phong).

9.13. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông Sơn và xã Kênh Giang thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Trần Hưng Đạo).

9.14. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Kỳ và xã Lưu Kiếm thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Lưu Kiếm).

9.15. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Núi Đèo, xã Thủy Sơn và xã Thủy Đường thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Lưu Kiếm).

9.16. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trung Hà, xã Thủy Triều và điều chỉnh 719ha của khu vực đảo Vũ Yên tại phường Đông Hải 1 thuộc quận Hải An về huyện Thủy Nguyên thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Thủy Hà).

9.17. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phục Lễ và xã Phả Lễ thành 01 phường mới (tên dự kiến phường Nam Triệu Giang).

9.18. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Gia Minh, Gia Đức và Minh Tân thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Bạch Đằng).

9.19. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Liên Khê, Lại Xuân thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Liên Xuân).

9.20. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: An Sơn, Kỳ Sơn và Phù Ninh thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Ninh Sơn).

9.21. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã: Hợp Thành, Cao Nhân và Chính Mỹ thành 01 xã mới (tên dự kiến xã Quang Trung).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tóm tắt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các quận, huyện: Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác