Print Thứ Tư, 20/05/2020 21:33 Gốc

Để triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Quản lý thi – Cục Quản lý chất lượng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Địa chỉ thư điện tử: qlthi@moet.gov.vn.

Tải về toàn văn các văn bản dự thảo:

1. Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

2. Dự thảo Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Toàn văn dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến góp ý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác