Print Thứ Năm, 13/06/2019 15:01

Theo báo cáo của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, từ đầu năm đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường đã cấp 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu cho các tổ chức, 21 hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, 69 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp lần đầu lên 5.714 giấy, đạt 82,7% so với tổng số thửa đất cần cấp. Trong đó, có 3.280 giấy của các tổ chức kinh tế; 1.645 là các cơ sở tôn giáo; 413 giấy của ANQP.

 

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày càng tăng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Đối với hộ gia đình, cá nhân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện đã cấp 1.829 giấy chứng nhận lần đầu, trong đó các quận cấp 441 giấy, các huyện cấp 1.388 giấy.

Bên cạnh đó, các cho nhánh cũng trả kết quả 1.960 hồ sơ biến động đất đai gồm nhu cầu cấp mới, cấp lại, đính chính, thu hồi giấy chứng nhận và gần 4.600 hồ sơ đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm phục vụ hoạt động thế chấp, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thị trường bất động sản. 

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Toàn thành phố cấp gần 1.900 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác