Print Thứ Ba, 05/03/2019 21:08

Để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, Giám đốc CATP vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, các đơn vị tập trung phổ biến, quán triệt cho toàn thể CBCS nội dụng chỉ thị cùng những văn bản liên quan để xác định rõ trách nhiệm. Mỗi CBCS phải tự giác chấp hành các quy định về PCCC và vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Công an các địa phương tham mưu cho các cấp chính quyền tăng cường quản lý nhà nước đối với việc vận hành các khu chung cư, đặc biệt là công tác PCCC và CNCH trong phạm vi trách nhiệm.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP chủ trì phối hợp với Công an các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về PCCC, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đến các chủ đầu tư, hộ gia đình tại khu chung cư trên địa bàn quản lý; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng kiểm tra tình trạng hoạt động của các trụ nước chữa cháy đô thị; cùng với các đơn vị, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH…

Đặc biệt, Công an các địa phương và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP cần đổi mới phương thức phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân PCCC.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Toàn dân Phòng cháy chữa cháy: Tăng cường quản lý PCCC tại chung cư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác