Print Thứ Hai, 16/12/2019 08:23 Gốc

Quý IV/2019, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đã tiến hành thẩm duyệt về PCCC 54 hạng mục, công trình; nghiệm thu về PCCC 21 hạng mục, công trình; cấp 242 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ; hướng dẫn cơ sở tự xây dựng 122 phương án chữa cháy, 94 phương án cứu nạn, cứu hộ.

Đơn vị đã tiến hành kiếm tra an toàn PCCC tại 1.733 lượt cơ sở, trong đó 555 cơ sở thuộc Phụ lục Nghị định 79/2014/TT-BCA. Qua các đợt kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đã ban hành 532 công văn kiến nghị đảm bảo an toàn PCCC; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 63 vụ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn – CATP hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên đội PCCC cơ sở

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP, Công an 14 quận, huyện đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác PCCC.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phân công trách nhiệm cụ thể, đề ra nội dung, biện pháp sát hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Đến nay 100% các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhiều thôn, khu chung cư, tổ dân phố thành lập đội phân phòng. Các cấp đều tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, kiến thức, nghiệp vụ PCCC cho từng thành viên của Ban chỉ đạo và đội dân phòng. Với những biện pháp được triển khai đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

MP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Toàn dân phòng cháy chữa cháy: Ban hành 532 công văn kiến nghị đảm bảo an toàn PCCC
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác