Print Thứ Hai, 04/03/2019 20:22

Ngày 1-3, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức Tọa đàm “Vấn đề bổ nhiệm chức danh đối với cán bộ Công an nhân dân (CAND) công tác ở lĩnh vực báo chí, xuất bản”. Đại tá, TS Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì buổi tọa đàm.

Báo chí CAND là một lĩnh vực công tác đặc thù, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đại tá Nguyễn Văn Việt phát biểu tại buổi tọa đàm

Trong những năm qua, hệ thống báo chí, xuất bản trong CAND đã phát triển nhanh, mạnh cả về đội ngũ cán bộ, trình độ, loại hình, phương tiện, kỹ thuật – công nghệ cũng như khả năng tác động và ảnh hưởng xã hội. 

Mỗi cán bộ, chiến sỹ công tác trên lĩnh vực báo chí, xuất bản đã làm tốt chức năng của “người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá đúng thực trạng vấn đề bổ nhiệm chức danh đối với cán bộ CAND công tác ở lĩnh vực báo chí, xuất bản trong thời gian qua; đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị về vấn đề này để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại các đơn vị báo chí, xuất bản CAND trong thời gian tới. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề: Các quy định bổ nhiệm chức danh đối với cán bộ CAND công tác trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Đánh giá đúng thực trạng về tình hình thực hiện bổ nhiệm chức danh đối với cán bộ công tác ở lĩnh vực báo chí, xuất bản Công an từ trước đến nay; 

Phân tích những thuận lợi, khó khăn và làm rõ những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện bổ nhiệm chức danh cho cán bộ, chiến sỹ Công an công tác trong lĩnh vực này; 

Đưa ra giải pháp phù hợp để xây dựng cơ chế, quy định thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sỹ; Những đề xuất, kiến nghị để có thể thực hiện công tác bổ nhiệm chức danh cho cán bộ, chiến sỹ công tác ở các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo M.Hiền/CAND

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tọa đàm “Vấn đề bổ nhiệm chức danh đối với cán bộ CAND công tác ở lĩnh vực báo chí, xuất bản”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác