Print Thứ Sáu, 14/06/2024 11:30 Gốc

Sáng 14/6, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với vai trò lãnh đạo, cầm quyền và yêu cầu không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại thành phố Hải Phòng”.

Các đồng chí: PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu đồng chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; lãnh đạo Viện Xây dựng Đảng, Vụ các trường Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban của Thành ủy; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, địa phương và các trường Đại học trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Tọa đàm.

Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với vai trò lãnh đạo, cầm quyền và yêu cầu không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại thành phố Hải Phòng” được Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thành phố và các Vụ, Viện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị từ cuối năm 2023 để triển khai. Đây là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nghiên cứu, khẳng định những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn trong nhận thức cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; vận dụng vào thực tiễn phát triển đất nước gắn với vai trò lãnh đạo, cầm quyền và yêu cầu không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, liên hệ với thực tiễn của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, Tọa đàm góp phần hình thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho báo cáo tổng kết theo Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 31/5/2023 của Thành ủy Hải Phòng.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung như: Quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng-Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đề xuất một số vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hải Phòng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu phát biểu tại Tọa đàm.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi các vấn đề: Nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội gắn với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó, luận giải về quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra đòi hỏi phải nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại thành phố Hải Phòng; qua đó, minh chứng những kết quả quan trọng mà thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua về phát triển kinh tế-xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện chính sách xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính… chính là xuất phát từ đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại thành phố.

Các đại biểu dự Tọa đàm.
Các đại biểu dự Tọa đàm.

Đồng thời nêu những giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tại thành phố Hải Phòng để xây dựng mục tiêu chủ nghĩa xã hội; tập trung vào việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hải Phòng…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tọa đàm Khoa học với chủ đề Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác