Print Thứ Sáu, 02/07/2021 20:00 Gốc

Sáng 2/7, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng một số ban, sở, ngành của thành phố và đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Tọa đàm là nhằm đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Hải Phòng. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn cho rằng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Quang cảnh Tọa đàm.
Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Thông qua Tọa đàm này, Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn được nắm bắt về những vấn đề thực tiễn của Thành ủy Hải Phòng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó trọng tâm kết quả, những điểm nổi bật trong quá trình thực hiện cùng những vướng mắc, kiến nghị những giải pháp mới. Qua đó, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ khái quát thành những vấn đề có tính chất lý luận để chuẩn bị báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, góp phần chuẩn bị đề án trình Hội nghị trung ương 4 khóa XIII dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Đỗ Mạnh Hiển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Hải Phòng rất vinh dự được Hội đồng Lý luận Trung ương lựa chọn là địa phương để khảo sát về lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực tế đã chứng minh, Hải Phòng cũng là địa phương có nhiếu vấn đề thực tiễn sinh động cùng những kết quả thực hiện có hiệu quả nên được Trung ương đúc kết để xựng dựng, ban hành các Nghị quyết của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Để phục vụ Tọa đàm một cách tốt nhất, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo các Ban của Đảng và Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chuẩn bị tốt những nội dung có tính chất khái quát trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng những đề xuất, kiến nghị liên quan, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tọa đàm khoa học về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác