Print Thứ Ba, 29/03/2022 12:40 Gốc

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo (tháng 3/1947 – tháng 3/2022), sáng 29/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Tọa đàm “75 năm Ban Tuyên giáo Thành ủy – Thành tựu, bài học kinh nghiệm vá trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố”.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì cuộc Tọa đàm. Dự Tọa đàm có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bi thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng. Tham dự có các các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy qua các thời kỳ, đại diện Ban Tuyên giáo các địa phương, cùng các đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: Trong hơn 35 năm đổi mới, xây dựng và phát triển thành phố, tuy mỗi thời điểm có những khó khăn khác nhau, song đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố đều luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời; góp phần khơi dậy động lực tinh thần, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhất trí cao với đường lối đổi mới của Đảng; nhận diện rõ thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức trong từng giai đoạn phát triển của thành phố; chủ động, sáng tạo biến đường lối và quyết tâm của Đảng, quyết sách của Thành ủy thành hiện thực; hoàn thành trọn vẹn vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Tọa đàm “75 năm Ban Tuyên giáo Thành ủy – Thành tựu, bài học kinh nghiệm và trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố” là dịp để tìm hiểu sâu hơn về truyền thống và những thành quả của Ban Tuyên giáo Thành ủy qua chặng đường gần một thế kỷ phấn đấu, rèn luyện, đóng góp vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố. Với tinh thần đó, Tọa đàm sẽ tập trung nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những dấu mốc quan trọng của Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng như của ngành Tuyên giáo thành phố trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố; làm rõ những bước chuyển có ý nghĩa lịch sử, những dấu ấn mang tính đột phá, những đóng góp nổi bật qua mỗi giai đoạn cách mạng; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ quan, tổ chức, địa phương; nhận diện, dự báo các yếu tố, những thuận lợi cần phát huy và thách thức, những khó khăn cần vượt qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các ý kiến của đại biểu đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và những am hiểu sâu sắc về ngành tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Thành ủy nói riêng. Trong đó nhấn mạnh, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng, nổi bật của Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng thành phố; những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trong phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị; và trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy phát biểu tại Tọa đàm.

Các đại biểu cũng phân tích, nhận diện sâu sắc những thời cơ, thách thức, dự báo những thuận lợi, khó khăn đặt ra và cả những hạn chế, bất cập trong hoạt động công tác tuyên giáo; gợi mở những định hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò, vị thế của ngành tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy để thích ứng, ngang tầm với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy đánh giá cao ý nghĩa của cuộc Tọa đàm, qua đây nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những dấu mốc quan trọng của Ban Tuyên giáo Thành ủy, của ngành Tuyên giáo thành phố trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố; cùng với đó là lắng nghe kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ quan, tổ chức, địa phương. Đồng chí biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo các cấp đã đạt được trong thời gian qua và ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy qua các thời kỳ. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy trong thời gian tới kế thừa những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận Tọa đàm.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và nhấn mạnh một số nội dung Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tập trung trong thời gian tới như: Bám sát, thực tiễn, phát hiện và giúp Thành uỷ và các cấp ủy tổng kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, bổ sung căn cứ khoa học, đóng góp vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phát triển của thành phố và các địa phương, đơn vị, đồng thời làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đã đạt được của đất nước và thành phố. Nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là những sự kiện, vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc dư luận để tham mưu với Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ thành phố, củng cố sự đồng thuận của Nhân dân. Chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa và các vấn đề xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, tâm huyết với công việc; có trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, khả năng tư duy và phương thức hoạt động khoa học; tích cực cập nhật, tiếp cận, khai thác, phát huy ưu thế của cuộc cách mạng số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tọa đàm “75 năm Ban Tuyên giáo Thành ủy – Thành tựu, bài học kinh nghiệm vá trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác